Децата са цветята на Земята в ДГ „Първи юни“ !

 

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
да бъдат радостни без повод,винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това,което желаят.”

Паулу Коелю

Детска градина „Първи юни“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1-ви клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Основана е през 1982 година. Детска градина „Първи юни“ винаги е заемала авторитетно място в образователната и възпитателна дейност на децата от региона. Детското заведение се финансира от средства, предоставени от общинския бюджет.

Детска градина „Първи юни“ е част от държавната система на образованието и носи отговорност за осъществяване на държавната образователна политика. Управлението на детската градина е съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество – утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно – образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.

Новини

16 ноември – Международен ден на толерантността група - "Мечо Пух" с. Окорш

Децата отбелязаха Международния ден на толерантността. Отпечатаха своите ръчички, в знак на толерантност - една топла усмивка и една подадена ръка за един по-хубав свят.

Научи повече


Проекти

Училищни столова и закусвалня

Училищни столова и закусвалня

Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта.

Научи повече
Заглавие на примерен проект

Заглавие на примерен проект

Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта.

Научи повече
Изграждане на детска площатка

Изграждане на детска площатка

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече