"Златна есен"

"Златна есен"

"Златна есен"

ДГ " Първи юни" с. Окорш