БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)


БДП 2022/2023

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030г., Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата/2021-2030/ на МОН.

Научи повече