Прием в ДГ "Първи юни"

В ДГ "Първи юни" се приемат деца от 3г. до 7г. възраст.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

За новоприетите деца в детската градина се изискват следните документи:

  1. Здравно- профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния статус на детето.
  2. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  3. Изследвания за кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.
  4. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.
  5. !!!  При децата, които ВЪЗОБНОВЯВАТ посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 – дни.
  6. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ.