За нас

Мисия

          МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили.

          Детската градина като образователна институция да бъде професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество. Да превърнем малките безпомощни същества в разумни, талантливи, добри, отзивчиви, знаещи и добре възпитани личности, способни да се справят с проблемите. Да развиваме детската личност с всички нейни качества и способности- реч, мислене, творчески заложби, таланти, хармонично физическо и интелектуално израстване. Да опазим живота и здравето на поверените ни деца. Да им осигурим и да отговорим на нуждата им от:

  • любов и сигурност;
  • нови преживявания;
  • движение и радост;
  • похвала и оценка.

        Да възпитаваме в тях чувство за отговорност и да ги подготвим за постъпване в училище и достойна реализация в обществото чрез грижовност и отчитане на индивидуалните им особености.

Визия

       Модерно управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно – образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.

 

Цел

Щастливи деца – спокойни родители!

  • Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал.
  • Развитие на интелектуалните и физическите способности на детето чрез търсене на единство и хармония в неговото умствено и духовно израстване в съвременното свободно общество.

Детска градина „Първи юни“ ще бъде дом на детството и младостта, на семейните, човешките и професионалните ценности – Дом на щастливи деца!