1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

група "Мечо Пух" с. Окорш